Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Monday, April 15th 2013

Besides the sad and terrible news in Boston that we heard, today it's the 561st birthday of Leonardo da Vinci, the Italian Renaissance polymath!!!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου